ŁÓDŹ FABRYCZNA

Łódź Fabryczna - plakat B1Łódź Fabryczna - plakat B1

ŁÓDŹ FABRYCZNA
Print/Poster (B1 format)
Graphic Design Studies at Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź